کسپرسکی اینترنت سکیوریتی-بهترین محصول امنیتی سال ۲۰۱۵

در پنج سال گذشته برای سومین بار Kaspersky Internet Security در گزارش سالانه و مستقل AV-Comparatives به عنوان نرم افزار

ادامه