تحریم‌ سرویس‌های گوگل برای ایران برداشته‌شد

گوگل برخی تحریم‌های خود را  ازجمله سرویس گوگل آنالیتیکس که از خدمات پرکاربرد برای مدیران سایت‌هاست، برای کاربران ایرانی لغو

ادامه